E-poe müügitingimused

Armas Pesapuu Perekeskuse klient!

Siin Sulle ülevaade meie kodulehe e-poe kasutustingimustest.

Pea meeles, et:

 • Me ei kuritarvita Sinu isiklikke andmeid.
 • Me ei edasta Sinu andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või Pesapuu Perekeskuse  e-poe andmebaasist.
 • Me ei saada Sulle ilma Sinu nõusolekuta e-kirju, välja arvatud Sinu poolt tehtud tehingutega seotud olulist infot.
 • Sa võid alati loobuda meie teenuste kasutamisest.
 • Kogume ja kasutame ainult neid andmeid, mis on vajalikud meie klientide poolt esitatud tellimuste täitmiseks.
 • Kasutame e-poes “küpsiseid”, et Sul oleks mugavam meie kodulehel liigelda.
  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad MTÜ Pesake Peredelee-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel MTÜ Pesake Peredele e-poest internetiaadressilt https://pesapuuperekeskus.ee/. 

Kauba müüja on MTÜ Pesake Peredele(edaspidi: müüja), aadress Küti tee 4, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312 registrikood 80574471, tel +372 527 0882, e-posti aadress info@pesapuuperekeskus.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel MTÜ Pesake Peredele e-poe vahendusel teenuse või kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://pesapuuperekeskus.ee/kasutustingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.   Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.   Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning Euroopa andmekaitseseaduse GDPR-ile vastavust. 

 1. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.   Kauba tellimiseks lisab klient e-poest soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning klient lisab toote ostukorvi.

2.2.   Klient kinnitab ostukorvi ja tasub teenuse eest Maksekeskuse kaudu. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.3. Kui tellitud teenust ei ole võimalik mõnel põhjusel osutada, siis teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

2.4.   Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.5. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.5.   Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Maksekeskuse arvelduskontole.

 1. KAUBA HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1.   Kõik e-poest müüdavate teenuste hinnad on näidatud eurodes. Kuukaardid ja üksikspiletid ei sisalda käibemaksu. Kõik muud tooted sisaldavad 9% (nt. raamatud) või 20%-list käibemaksu.

3.2.   Klient tasub teenuse ostmise korral ettemaksuna teenuse müügihinna täies ulatuses ning toodete puhul ka kohaletoimetamise tasu.

3.3    Makseviisid – võimalus tasuda kohapeal sularahas (Küti tee 4, Peetri) või tasuda otse pangalingi kaudu. Pangalinke pakub Maksekeskus AS

KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1.   MTÜ Pesake Peredele kasutuskorra kaarte ei väljastata füüsilisel kujul. Kasutuskorrad laetakse kliendi isiklikule Pesapuu Perekeskus kontole, kuhu kliendil on juurdepääs igal ajal ning kontol on näha kasutuskordade arv.

4.2 Mänguasju, raamatuid ja kinkekomplekte on võimalik tarnida postiautomaati. Tarnepartneriteks on AS Eesti Post (Omniva) ning Smartpost AS. Antuid tooted postitab üldjuhul meie partner.

4.3 Tarneaeg on sõltuvalt tootest ja ajast 1-7 tööpäeva.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA OTSETURUSTUS

5.1.   Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

5.2.   Müüjal puudub internetipanga vahendusel teenuse või kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

5.3 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on sooritanud ostu või avaldanud soovi liituda Pesapuu Perekeskus uudiskirjaga. Ostjal on igal ajal võimalus loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhised. Täpsemalt saad tutvuda ka MTÜ Pesake Peredele privaatsuspoliitikaga.

KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.  Kasutuskordade kaardi, koolituse või muude projektipõhiste teenuste ostmisel Pesapuu Perekeskus e-poest ei ole kliendil õigus seda tagastada ega anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

6.2. Kasutuskorra kaart kehtib kasutuseks ainult ostetud teenusele kehtiva ajaperioodi jooksul, mis on välja toodud toote juures.

6.3 Ostust taganeda on tarbijal võimalik 14 kalendripäeva jooksul. Tellimusest taganemiseks peab Tarbija MTÜ Pesake Peredele esitama kirjalikult, e-posti teel või perekeskuses kohapeal taganemisavalduse. Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid MTÜ Pesake Peredele kohapeal ei teostata.

6.4 Kui tarbija on kaupa kasutatud või kahjustatud, vastutab tarbija tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Nimetatud summa arvatakse maha tarbijale tagastatavast summast.

6.5 MTÜ Pesake Peredele tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Ettevõtjal on võimalus maksega viivitada kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

3.6 Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) tagastada ei ole võimalik.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1.   Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@pesapuuperekeskus.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, teenusel või kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.2.   Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju eest.

7.3.   Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.