TunniplaaN

  • Iga tunni broneerimisinfo leiad TEENUSED alt, kust valid sobiva tunni ning seal oleva kontaktinfo, kelle poole broneerimiseks pöörduda.

Ujumistundidesse registreeri „Broneeri aeg ujumisse siin“ nupu kaudu.

Igal pühapäeval kell 16:30 – 18:30 Järveküla Spordihoones, Reti tee 20. 

NB! VIIMANE TUND 5. juunil 2022! 

Pesapuu lõpetab ujumistundidega Järveküla Spordihoones. Uusi pileteid enam osta juurde ei saa!