TunniplaaN

  • Iga tunni broneerimisinfo leiad TEENUSED alt, kust valid sobiva tunni ning seal oleva kontaktinfo, kelle poole broneerimiseks pöörduda.

Ujumistundidesse registreeri „Broneeri aeg ujumisse siin“ nupu kaudu.

Alates 1. augustist igal pühapäeval kell 16:30 – 18:30 Järveküla Spordihoones, Reti tee 20. 

NB! Pesapuu peab oma tundide läbiviimisel juhinduma Järveküla Spordihoone poolt antud juhistest ning see tähendab järgmist:  

  1. Anname teada, et seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega teostame alates 26.08.2021 nakkusohutuse kontrolli kõikidele Järveküla Spordihoonetesse sisenejatele alates 18 eluaastast.
  2. NB! Kohapeal kiirteste teha ei saa!
  3. Palume tulla treeningusse juba aegsasti, sest teenindusjärjekorrad võivad kujuneda tavapärasest pikemaks.
  4. Tõendeid kontrollib Järveküla Spordihoone administraator, seega nendes küsimustes palume pöörduda otse nende poole.
  5. Vabariigi valitsuse seaduse tervikteksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001

Täname mõistva suhtumise eest!