TunniplaaN

 • Iga tunni broneerimisinfo leiad TEENUSED alt, kust valid sobiva tunni ning seal oleva kontaktinfo, kelle poole broneerimiseks pöörduda.

Ujumistundidesse registreeri „Broneeri aeg ujumisse siin“ nupu kaudu.

Igal pühapäeval kell 17:00 – 18:30 Järveküla Spordihoones, Reti tee 20. 

NB! Pesapuu peab oma tundide läbiviimisel juhinduma Järveküla Spordihoone poolt antud juhistest ning see tähendab järgmist:  

 1. Anname teada, et alates 25.10.21 jõustusid
  valitsusepoolsed täiendavad piirangud, mis muuhulgas hõlmavad ka täiskasvanute
  sportimist. 
  (Vastava korralduse nr 362 terviktekst on leitav: siit). Seega, nakkusohutuse tõendita isikud kiirtesti
  tulemuste põhjal treeningutesse ei pääse.

  Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka spordivõistlustel ning spordi- ja
  liikumisüritustel, minna avalikesse saunadesse, spaadesse, basseinidesse, veekeskustesse ja ujulatesse.

  Treenerid, kelle tööandjaks on juriidiline isik, tagavad töötaja nakkusohutuse vastavalt oma riskianalüüsis ettenähtud nõuetele.

  Eraisikutel ja eraisikutest treeneritel on treeningu läbiviimise vältimatuks eelduseks kehtiva nakkusohutuse tõendi esitamine.

  Maski kandmine meie spordihoonete siseruumides (v.a treeningu ajal) on rangelt soovituslik nii vaktsineeritud kui ka
  vaktsineerimata treenijatele.

 2. Alates 25.10.21 lubatakse kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanutel.

Täname mõistva suhtumise eest!