Tunnis osalemise eelduseks on broneering 19. augusti tundi.